Fasal 44 Syarat Sholat Jama’ Taqdim (Kitab Safinah)

فصل) شروط جمع التقديم أربعة: البداءة بالأولى، ونية الجمع، والموالاة بينھما ودوام العذر

Fasal-44-Syarat -Sholat-Jama'-Taqdim

Syuruthu Jam’i At-Taqdiimu Arba’atun: Al-Budaa-atu Bil Uulaa, Wa Niyatu Al-Jam’i Fiihaa, Wal-Muwaalaatu Bainahuma, Wa Dawaamu Al-‘Udzrin.

Baca Juga:
Fasal 42 Syarat Makmum Mengikuti Imam (Kitab Safinah)
Manfaat Asmaul Husna Dalam Kehidupan
Fasal 41 Diwajibkan Niat Bagi Imam (Kitab Safinah)

Fasal 44 Syarat Sholat Jama’ Taqdim ada empat:

  1. Memulai dengan Sholat yang awal/pertama
  2. Niat jama’ ketika mengerjakan Sholat yang pertama
  3. Berturut-turut (langsung) antara Sholat yang pertama dan kedua
  4. Berlangsungnya udzur (halangan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *