Fasal 15 Syarat Tayamum (Kitab Safinah)

فصل) شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب، وان يكون التراب طاھرا، وأن لا يكون مستعملا، و وأن لا يخالطه د قيق ونحوه، وأن يقصده، وأن يمسح وجھه، ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتھد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض

Fasal-15-Syarat-Tayamum

Syuruuthu At-Tayammumi ‘Asyarotun: An Yakuuna Bituroobin, Wa An Yakuunatturoobu Thoohiron, Wa An Laa Yakuuna Musta’malan, Wa An Laa Yukhoolithuhu Daqiiqun Wanahwuhu, Wa An Yaqshidahu, Wa An Yamsaha Wajhahu Wayadaihi Bidorbataini, Wa An Yuziilannajaasata Awwalan, Wa An Yajtahida Fil Qiblati Qoblahu, Wa An Yakuunattayammumu Ba’da Dukhuulil Waqti, Wa An Yatayammama Likulli Fardhin.

Baca Juga:
Fasal 14 Sebab Tayamum (Kitab Safinah)
Fasal 13 Hal Haram Bagi Orang yang Batal Wudhu, Junub, Haid (Kitab Safinah)
Fasal 12 Pembatal Wudhu Ada 4 (Kitab Safinah)
Fasal 11 Syarat Wudhu Ada 10 (Kitab Safinah)

Fasal 15 Syarat Tayamum ada 10 Perkara:

  1. Harus dengan debu
  2. Harus dengan (debu) yang suci
  3. Debu tersebut bukan debu yang musta’mal (sudah digunakan)
  4. Debu tidak tercampuri dengan tepung atau lainnya
  5. Orang tersebut bermaksud menggunakan debu untuk bertayammum
  6. Mengusap muka dan dua tangan sebanyak 2 tepukan (dua kali mengambil tanah)
  7. Harus membersihkan dulu najis sebelum tayamum
  8. Ijtihad mencari kiblat
  9. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu shalat
  10. Tayamum dilakukan setiap waktu shalat (satu kali tayamum untuk satu kali sholat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *